נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 64

באָריס סאַנדלער: דאָס ליכט פֿון יום־טובֿ חנוכּה און דאָס אָנצינדן די חנוכּה־ליכטלעך האָט בײַ מיר אַרויסגערופֿן אַ ווײַטע דערמאָנונג פֿון מײַן קינדשאַפֿט…

דער ייִדישער דיכטער אַבֿרהם

דוד עומר כּהן
אינעם װוינצימער איז געװען אַ װאַנט, פֿאַרפֿלייצט מיט בילדער פֿון פֿאַרשטאָרבענע ייִדן, דאַכט זיך, משפּחה־לײַט, אַן אױשװיץ־קאָלאַזש און טאַקע אַ דיפּלאָם פֿון דער אָקספֿאָרדער ייִדיש־פּראָגראַם…