צום 80סטן יאָרצײַט נאָכן דערשיסן די ייִדישע שרײַבערס אין מינסק

אויפֿן מאַרטירער־קאַלענדאַר פֿון אומגעבראַכטע ייִדישע שרײַבערס און קולטור־טוער בעתן סטאַלין־רעזשים, טיילט זיך בולט אויס די דאַטע פֿון 12טן אויגוסט 1952. אין דעם טאָג זײַנען דערשאָסן געוואָרן אין מאָסקווע די מיטגלידער

אַנטיקלעך פֿונעם סאַקוואָיאַזש

באָריס סאַנדלער
זײַנע געשיכטעס אַרום די מאָדנע חפֿצים פֿון זײַן סאַקוואָיאַזש פֿלעגט ר’ שׂימחה אַרײַנפּאַסן פּונקט אין דעם צײַט־אָפּשניט, וואָס איך האָב געהאַט. קיין סעקונדע ווייניקער און קיין סעקונדע מער. דערבײַ האָט אין דער מעשׂה נישט אוסגעפֿעלט נישט קיין אָנהייב, נישט קיין מיט, און נישט קיין סוף…