פּראָפֿ׳ ישעיהו לייבאָוויטש אויף דער ייִדישער אוידיציע פֿון „קול ישׂראל‟

לאה שלאַנגער
פּראָפֿ׳ ישעיהו לייבאָוויטש איז געווען אַ וויסנשאַפֿטלער, פֿאָרשער, פֿילאָסאף, רעדאַקטאָר פֿון דער העברעיִשער ענציקלאָפּעדיע, פּראָפֿעסאָר פֿון ביאָכעמיע צו אינעם העברעיִשן אוניווערסיטעט אין ירושלים…