נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 34

יעדער היסטאָרישער דענקמאָל, בפֿרט פֿאַרבונדן מיט דער געשיכטע פֿון לאַנד, איז אויך אַ טייל פֿון דער נאַציאָנאַלער קולטור, פֿונעם נאַציאָנאַלן עזבֿון…

נעכטן און הײַנט

משה לעמסטער
אין דער יוגנט ווײַטער,
ווען עס האָט גערעגנט,
געווען זענען די טראָפּנס,
ווי פֿון מײַן לעבן — רגעס…

פֿרוי, ליבע, לעבן

וואַסילי שטשעדרין
ליר שטאַרבט נישט דערפֿאַר, ווײַל ער האָט שוין מער נישט קיין כּוח צו לעבן; ער שטאַרבט אַקטיוו, ווײַל ער וויל נישט און קאָן נישט איבערלעבן דעם טויט פֿון קאָרדעליע…