„אָקסימאָראָנען‟ פֿון סאָוועטישער ווירקלעכקייט

באָריס סאַנדלער
די מוזיק פֿון ייִדיש־לשון האָט געבראַכט קיסינען צום דערלערנען די שפּראַך גופֿא. נאָך לאַנג פֿאַר דעם, וואָס קיסין האָט אָנגעהויבן שאַפֿן זײַנע אייגענע לידער, האָט ער שוין געקענט און דעקלאַמירט אויף אויסנווייניק צענדליקער לידער פֿון ייִדישע פּאָעטן.

יאָנטשע־שווײַג

משה לעמסטער
די געשיכטע איז פֿאָרגעקומען אין די מיטלעלטער־יאָרן, כאָטש דעם אמת געזאָגט, וואָלט עס געקאָנט געשען אויך אין די שפּעטערדיקע צײַטן, אַפֿילו אין 21סטן יאָרהונדערט…