נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 50

צוויי יובילייען. מעגלעך, אַז די צוויי דאַטעס זײַנען אַ צופֿעליקער צנויפֿפֿאַל, און מעגלעך, אַז סע שטעקט אין דער צופֿעליקייט אַ געוויסע באַשערטקייט…

וויוואַט, מאַעסטראָ!

סערגאָ בענגעלסדאָרף
פֿאַר מיר פּערזענלעך אין מײַן דמיון איז יעווגעני שוין גיכער נישט קיין פּיאַניסט, נאָר אַ קינסטלער אַ מאָלער, וואָס מאָלט מיט זײַנע פֿינגער אויף די פֿאָרטעפּיאַנע־קלאַווישן וווּנדערלעכע קלאַנג־בילדער…