דער סוד פֿון ייִדיש

לאה שלאַנגער
פֿיר סאַברעס אויפֿן הײַנטיקן פֿעלד פֿון ייִדיש. פֿאַר איינעם איז ייִדיש פּרנסה, פֿאַר אַ צווייטן — אַ גײַסטיקע דערפֿינדונג, פֿאַר אַ דריטן — ווער ווייסט וואָס נאָך. די צוקונפֿט וועט עס מעגלעך אַנטפּלעקן…