נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 43

לאָמיר אַלע זײַן געזונט. זאָל שוין קומען דער טאָג פֿון יציאת־פּאַנדעמיע…

אַ מאָלצײַט

בערל קאָטלערמאַן
סערזש איז געווען אַ פּאָרטרעטיסט. ער האָט זיך באַקלאָגט, אַז ער זיצט כּסדר אָן אַרבעט, ווײַל אינעם ים פֿון מאָלערס אויף פּלאַס־דו־טערטר איז שווערלעך צוציִען אַ בעלן אויף אַ רעאַליסטישן פּאָרטרעט…