נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 9

אינעם פֿאַרגאַנגענעם חודש מײַ זײַנען פֿאָרגעקומען צוויי וויכטיקע טרעפֿונגען מיט רוסיש־ריידנדיקע אימיגראַנטן פֿון ניו־יאָרק און טאָראָנטאָ לטובֿת ייִדיש…
(פֿאָטאָ: אַ. גערשטיין)

די וויכטיקסטע זאַכן פֿאַר אַ שפּראַך–ציבור: די היים, משפּחה, פֿרײַנד, געגנט…

איך האָב נישט געוואָלט פֿאַרדינען פֿון ייִדיש, ווײַל איך האָב געזען, אַז די פּראָבלעם פֿון ייִדיש איז צו פֿיל פֿאַרשמעלערט געוואָרן; זי זעט נישט אויס ווי אַ מער אַלגעמיינע פּראָבלעם פֿון אַנדערע שפּראַכן אין אַמעריקע…