נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 40

אַנ־סקיס פּערסאָנאַזשן קוקן אַרויס פֿון זייערע „פֿענצטערלעך‟, ווי געשפּענסטער פֿון זייער פֿינצטער־ניסתּרדיקער וועלט…

איך — מײַן טאַטע

רפֿאל גאָלדוואָסער
אַ מאָנאָלאָג פֿון אַ זון וועגן זײַן טאַטן, אַ ייִדישן אַקטיאָר אין בוענאָס־אײַרעס, און פֿון דער השפּעה, וואָס דער טאַטע האָט געהאַט אויפֿן זונס אייגענעם אַקטיאָרישן גורל…