נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 68

די הײַיאָר־געבוירענע צברלעך שטייט פֿאָר צו פֿירן די ייִדישע מדינהשקייט ווײַטער…

דעם נסתּרס צוואה

בערל קאָטלערמאַן
אין מײַ 1944 אינעם בנין פֿון דער רוסישער טעאַטראַלער געזעלשאַפֿט אין מאָסקווע איז פֿאָרגעקומען אַ קבלת־פּנים לכּבֿוד די פּאַרטיזאַנער קאָמאַנדירן… איינער פֿון די קאָמאַנדירן, דער גענעראַל אַלעקסיי פֿיאָדאָראָוו, האָט מיטגעבראַכט מיט זיך אונדזער שלמהקע…

מיר קעמפֿן קעגן אַמעריקע

אלי שאַרפֿשטיין
פֿינף גוטע חבֿרים, ייִנגלעך פֿון עלף-צוועלף יאָר, בויען אַ „פּאַרטיזאַנער אָפּטיילונג‟, צו ראַטעווען דאָס היימלאַנד פֿון די אַמעריקאַנער אימפּעריאַליסטן…