סעטיצאַכיישעך

בערל קאָטלערמאַן

ווי אַ קאַרוסעל שווינדלט דורך פֿאַר די אויגן דאָס גאַנצע לעבן בײַ דער אַלטער ליבע. עס דרייען זיך די טעג און יאָרן און אַלץ האָט זיך אַוועקגעיאָגט אין איין רגע…

דער לעשי*

יואל מאַטוועיעוו
מיטן חסיד פֿײַוויש אוילנבוים האָבן מיר זיך באַקענט אין דער דערציילונג „ריזשי קאָט‟ (ייִדיש־בראַנזשע‟, נאָוועמבער). לייענט וועגן זײַנע ווײַטערדיקע פּאַסירונגען אין רוסלאַנד.