דער פֿריילעכער זלמן און דער אומעטיקער וועלוול

משה לעמסטער
אין די 1950ער יאָרן האָט מען בײַ אונדז אין שטעטל ניט געפּראַוועט קיין גרויסע חתונות, ניט געדונגען וועגן דעם קיין געראַמע זאַלן. די חתונות האָט מען געשפּילט אין אַ באַזונדער שטייענדיקער שטוב מיט גרויסע צימערן…

דאָס מאַריענבאַדער טאָגבוך (3)

יעווגעני קיסין
פֿון שאָפּענס מוזיק האָט זיך אָגעהױבן מײַן קאָנצערט–טעטיקײט. שױן אינעם צװײטן קלאַס פֿון דער שול האָב איך געשפּילט אױף אַ שול–קאָנצערט שאָפּענס דרײַ מאַזורקעס און אַ װאַלס…