נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 60

70יאָר האָט זיך די בלוטיקע ראָד פֿון דער רוסלענדישער געשיכטע געדרייט און געבראַכט אַ נײַעם טיראַן, פּוטין ימח־שמו…

מערסטנס אַ רויִקער אָװנט

שלום בערגער
פּלוצעם האָבן זיך די צװײ אַ לאָז געטאָן אין דעם זאַל אַרײַן דאָרט, װוּ די חבֿרה איז זיך צונױפֿגעקומען. זײ זײַנען געװען אין גאַנצן אײן בינטל פֿאַרפּלאָנטערטע גלידער און ברומענישן, שװײס און טראָפּעלעך בלוט…