נאָטיצן פֿונעם רעדאַקטאָר — 11

דעם פֿאַרגאַנגענעם חודש יולי האָבן מיך דערפֿרייט צוויי טעאַטראַלע פֿאָרשטעלונגען, אויפֿגעפֿירט פֿון די ניו־יאָרקער טעאַטערס — די „פֿאָלקסבינע‟ און דער „נײַער ייִדישער רעפּערטואַר־טעאַטער‟…

ייִדישע פּראָג

מיכאל דונאַיעווסקי

די יידישע קהילה אין פּראָג ציילט אַרום 1500 ייִדן, ס׳רובֿ — די שארית-הפּליטה. מ’האָט געמוזט אויסגעפֿינען אומגלייבלעכע סומעס צו רעסטאַוורירן אַלע היסטאָרישע אָביעקטן…