איר גוטער נאָמען

סערגאָ בענגעלסדאָרף
ווען אין סאָוועטן־פֿאַרבאַנד האָבן זיך באַוויזן די ערשטע שפּראָצלינגען פֿון אַ נײַער לעבנס־שיטה, האָט זלאַטע אירע ערשטע ייִדישע ווערק געווידמעט דעם אָנדענק פֿון אירע עלטערן…