פֿון אונדזער עזבֿון: רבֿקה רובין (1906־1987)

פּערזענלעכע אָפּשאַצונגען און דערמאָנונגען וועגן דעם פֿירנדיקן ייִדישן ליטעראַטור־פֿאָרשער אין סאָוועטן־פֿאַרבאַנד אַהרן גורשטיין, וועלכער האָט געשטרעבט אויפֿצודעקן דעם קאָנקרעט־היסטאָרישן אינהאַלט און באַטײַט פֿון די באַהאַנדלטע ווערק…