דער ייִדישער ראָמאַן (המשך)

יעווגעני קיסין
אין דער צײַט, וואָס מישע שלאָגט זיך פֿאַרן פּרעסטיזש פֿונעם סאָוועטישן פּיאַניזם אויף דעם אינטעראַנציאָנאַלן קאָנקורס אין וואַרשע, אַנטוויקלט זיך אַרום זײַן געליבטער אַן אַנטיסעמיטישער סקאַנדאַל…

פֿון אונדזער עזבֿון

שלמה טשערניאַווסקי
טײַערע! מיר האָבן זיך געטראָפֿן
אויף אַ לעבן דורכגיין ביזן סוף,
בײַ די קני בײַ דײַנע וויל איך שלאָפֿן
מיט אַ שטילן, קינדערישן שלאָף…