פֿון כאַרקאָוו ביז חיפֿה איז פֿאָלג מיך אַ גאַנג (סוף)

מרדכי יושקאָווסקי
אַלץ האָט געאָטעמט סייַַ מיט נייַקייט, סייַ מיט אייגנקייט. דאַן האָב איך זיך צום ערשטן מאָל אינעם לעבן דערפֿילט אין דער היים. און דאָרטן האָט זיך פֿון מיר אַרויסגעריסן אַזאַ געוויין, ווי כ׳האָב קיינמאָל אין מײַן לעבן ניט געוויינט…

פֿון אונדזער עזבֿון: מאיר ווינער (1893־1941)

אַ וויכטיק אָרט אין זײַן שאַפֿונג פֿאַרנעמט די מאָנאָגראַפֿיע וועגן מענדעלע מוכר־ספֿרים. דער העכסטער אויפֿטו זײַנער איז זײַן גרויס ווערק „צו דער געשיכטע פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור אין 19טן יאָרהונדערט…‟