פֿון אונדזער עזבֿון: מישע לעוו (1917־2013)

די הויפּט־טעמע פֿון מישע לעווס שאַפֿונג איז געווען פּאַרטיזאַנישער קאַמף, די העלדישקייט פֿון די סאָוועטישע מענטשן, חורבן און ייִדישע גבֿורה. ער איז איינער פֿון די טאַלאַנטירטע מײַסטערס פֿון דאָקומענטאַלן זשאַנער אין דער ייִדישער …ליטעראַטור