פֿון אונדזער עזבֿון: עזרא פֿינינבערג (1899־1946)

דיכטער, פּראָזאַיִקער, דראַמאַטורג, איבערזעצער. זײַן ערשטע לידערזאַמלונג „אָטעם‟ (1922) איז זייער וואַרעם אויפֿגענומען געוואָרן מצד דער קריטיק, וועלכע האָט באַטאָנט דעם דיכטערס פֿלאַמיקן טעמפּעראַמענט און הויכע מײַסטערשאַפֿט…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 25

במשך פֿון לאַנגע יאָרן איז אַן אַדרעס פֿאַר ייִדיש אין ישׂראל געווען די געזעלשאַפֿטלעכע אָרגאַניזאַציע „וועלטראַט פֿאַר ייִדיש און ייִדישער קולטור‟. זי איז געגרינדעט געוואָרן אין יאָר 1969…