לאַפּסוס־קאַקטוס — 13

ווי ווערטער רופֿן זיך אָפּ:

עס טרעפֿט זיך אָפֿטלעך, אַז מע הערט אַ ייִדיש וואָרט, מע באַנוצט עס אַליין, אָבער פּינקטלעך, וואָס עס מיינט, שטעלט מען זיך קוים פֿאָר. באַזונדערס, האָט עס צו טאָן מיט ווערטער פֿון אַ סלאַווישן אָפּשטאַם.