דער פֿערטער מײַ אין אַמסטערדאַם

דוד כּהן
דער העלד דערמאָנט זיך אין אַ געשעעניש, וואָס איז געשען אינעם ערשטן טאָג פֿונעם באַפֿרײַען אַמסטערדאַם פֿון די נאַציס…