ייִדישער שייגעץ (9, 10)

יעווגעני קיסין
בײַ דרײַצן יאָר, האָבן די האָרמאָנען אין סטאַסיקס שטאַרקן גוף זיך צעשפּילט אין פֿולן כּוח. און ער האָט פֿעסט בײַ זיך באַשלאָסן צו געפֿינען אַ פֿרוי…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 5

קרובֿישע ווערטער קומען טאַקע אַרויס פֿון איין משפּחה, צו מאָל האָבן זיי כּלומרשט איין באַטײַט, אָבער אין דער אמתן, באַנוצט מען זיי אין פֿאַרשיידענעם זין…

אַלע מחברים און טעכנישע מיטאַרבעטער פֿון „ייִדיש־בראַנזשע‟
ווינטש אײַך אַ געזונט יאָר 2018!
זאָל זײַן שלום אויף דער וועלט און אין יעדער משפּחה.

שיקט אײַער בײַשטײַער אויפֿן עלעקטראָנישן אַדרעס:

https://www.paypal.me/yiddishbranzhe