אַ ייִדישער ראָמאַן

יעווגעני קיסין
אין די ערשטע קאַפּטלעך פֿון דעם נײַעם ראָמאַן באַשרײַבט דער מחבר די איבערלעבונגען פֿונעם הויפּט־העלד, אַ יונגער פּיאַניסט פֿון מאָסקווע, בעת זײַן אויפֿטריט אינעם קאָנצערט־זאַל פֿון דער לענינגראַדער פֿילהאַרמאָניע…

פֿון אונדזער עזבֿון: דער נסתּר (פּינחס קאַהאַנאָוויטש) 1884־1950

אַ זעלטענער אַרטיקל פֿונעם באַקאַנטן ייִדישן פֿילאָלאָג יצחק נוסינאָוו וועגן דעם סימבאָליסטישן פּעריאָד אין נסתּרס שאַפֿונג. ווי אויך נסתּרס מעשׂה “גייענדיק” פֿון זײַן בוך “געדאַכט”.