קורצע דערציילונגען — 5

באָריס סאַנדלער
איצט אויף דער באַנק האָט די באָבע אויסגעזען ווי אַ קלומיק, אין וועלכן ס׳איז שוין צונויפֿגעקליבן אַלע זאַכן, וואָס זײַנען נייטיק איר אין וועג אַרײַן…

פֿון אונדזער עזבֿון: ייִדישע פּאָעטן פֿון אוקראַיִנע

חנא ווײַנערמאַן
ס׳קאָן פֿאַלן צוזאַמען אַ שניי מיט אַ רעגן,
און ס׳קאָנען אין פֿעלד זיך צונויפֿגיין צוויי וועגן.
נאָר ס׳וועט שוין קיין פֿרײַנדשאַפֿט צוויי פֿרײַנד ניט באַגלייטן,
ווען איינער פֿאַרקויפֿט פֿאַר אַ רענדל אַ צווייטן…