בוקאַרעשטער שריפֿטן (סוף)

עמיל קאַלין
אינעם לעצטן טייל פֿון זײַן נאָוועלע דערציילט דער העלד וועגן זײַנע איבערלעבענישן בעת און נאָכן חורבן…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 40

קאַלקע, דאָס בוכשטעבלעכע קאָפּירן אַ וואָרט, אַ פֿראַזע, אַן אויסדרוק פֿון איין שפּראַך אויף אַן אַנדערער, ברענגט צו מיספֿאַרשטייעניש און פּלאָנטער…