לאַפּסוס־קאַקטוס — 18

ווי די ווערטער רופֿן זיך אָפּ (6)
שפּראַכלעכע און סטיליסטישע באַזונדערקייטן בײַם בעסאַראַבער ייִדישן שרײַבער יאַנקל יאַקיר…