די געשיכטע פֿון ייִדן אין בעמען און מערן (4)

מיכאל דונאַיעווסקי
ס׳איז דאָ אַ מיינונג, אַז דעם פּויפּס „בולע‟ פֿון יאָר 1247 איז געווען דער ערשטער קירכע-דאָקומענט, וואָס האָט פֿאַרטיידיקט די ייִדן קעגן דער באַשולדיקונג אין עלילת-דם, און פֿאַרבאָטן זיי צו פּײַניקן, פֿאַרברענען און טייטן אָן אַ געריכט…

פֿון אונדזער עזבֿון: שמואל האַלקין (1897־1960)

דאָס איז אַן אינטערעסאַנטע דערשײַנונג. אַ מין ייִדישער העברעער. אין זײַן ריטעם פֿילט זיך דער רעטשיטאַטיוו פֿון העברעיִש. אַן אייגנאַרטיקער טאַלאַנט, וועלכער ציט זײַן יניקה מער פֿון דער העברעיִשער ליטעראַטור און האָט אַ קנאַפּע אינערלעכע פֿאַרבינדונג מיט דער מסורה פֿון ייִדיש…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 19

הײַנט זײַנען דאָ נישט ווייניק מוסטערן פֿון אַ לעבעדיקן ייִדיש, צונויפֿגעזאַמלט פֿון די רײַזעס איבער פֿאַרשיידענע טיילן אין אייראָפּע. מע קאָן זיי גרינג געפֿינען אין דער ווירטועלער וועלט…