בוקאַרעשטער שריפֿטן (10)

עמיל קאַלין
אונדזער העלד באַגעגנט דאָס נײַע יאָר 1963 אַליין, אָן פֿרײַנד און קרובֿים. ער גיט זיך אָפּ דער אַרבעט פֿון אַ רעדאַקטאָר און אין אַ טאָג, אומקערנדיק זיך אַהיים, געפֿינעט ער אויף דער טיר אַ מעלדונג…

פֿון אונדזער עזבֿון: נתּן זאַבאַרע (1908־1975)

נתּן זאַבאַרע
זאַבאַרעס ראָמאַן “גלג החוזר” שילדערט אויף אַ ברייטן היסטאָרישן פֿאָן דאָס לעבן פֿון די ייִדן אין דרום־פֿראַנקרײַך סוף 12טן און אָנהייב 13טן יאָרהונדערט. באַזונדערס דעקט ער אויף די אידעען־פֿאַרבינדונגען צווישן דער אַראַבישער און ייִדישער פֿרײַדענקערישער קולטור און ראַציאָנאַליסטישער פֿילאָסאָפֿיע…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 36

פֿאַר וואָס קומט עס דעם “שין?
נישט אַלע ווערטער, וואָס זײַנען אַרײַן אין ייִדישן ווערטער־אוצר, גלאַנצן ווי בריליאַנטן. ס׳רובֿ פֿון זיי הייבן זיך אָן דווקא מיטן אות “שין”…