פֿון אונדזער עזבֿון: נח לוריע (1886־1960)

אַלץ, וואָס נח לוריע האָט געשאַפֿן, איז דורכגעזאַפּט מיט חכמה, גוטסקייט און ליבע. דער שרײַבער האָט מיט זײַן קלוג און שאַרף אויג דערזען דאָס עכט־מענטשלעכע אין זײַנע געשטאַלטן און ראָמאַנטיש־דערהויבן וועגן דעם דערציילט…