אַ משוגענער

עמיל קאַלין
אין זײַן נײַער נאָוועלע שילדערט דער מחבר אין אַ גראָטעסקישער פֿאָרמע דאָס לעבן פֿון אַ ייִדישן אַקטיאָר אין ניו־יאָרק…

פֿון אונדזער עזבֿון: לייזער (אליעזר) פּאָדריאַטשיק (1914־2000)

לייזער פּאָדריאַטשיק
אַפֿילו אַזאַ העברעיִש־קפּדן ווי אליעזר בן־יהודה האָט זיך נישט געקאָנט באַגיין אָן ייִדישע מאָרפֿעמעס, וואָס זײַנען געבוירן געוואָרן אין דער ייִדישער שפּראַך־ספֿערע…