פֿון אונדזער עזבֿון: שירה גאָרשמאַן (1906־2001)

דער צענטראַלער העלד פֿון אירע דערציילונגען איז די פֿרוי, ווי אַ פֿאָלקס־געשטאַלט אין דער אומרויִקער היסטאָרישער צײַט. דורך דעם געשטאַלט פֿון אַ פֿרוי פֿאַרקערפּערט גאָרשמאַן די וויכטיקסטע פּראָבלעמען פֿון דער ווירקלעכקייט.