פֿון אונדזער עזבֿון: יענטע מאַש (1922־2013)

דאָס איבערגעלעבטע איז בײַ איר אַרויסגעקומען ביסלעכווײַז. ס׳האָט אָנגעהויבן שפּרודלען פֿון איר דאָס גאַנצע חיות פֿון איר בעסאַראַבער שבֿט און ס׳איז געקומען אויף דער שײַן איר אויטענטישער שרײַבער־טאַלאַנט…