קאַריקאַטור־אויסשטעלונג “ייִדישפּיץ”

לאה שלאַנגער
צום ערשטן מאָל זינט דעם אויפֿקום פֿון דער ייִדישער מדינה, איז געוויזן געוואָרן אַן אויסשטעלונג פֿון קאַריקאַטורן און קאָמיקסן וועגן דער ייִדישער שפּראַך און איר קולטור…