(11)בוקאַרעשטער שריפֿטן

עמיל קאַלין
נאָכן בלײַבן אָן אַ וווינונג, איז דער העלד אַרויסגערופֿן געוואָרן אין “וווין־רוים”, וווּ דער פֿונקציאָנער האָט אים געגעבן עטלעכע אַדרעסן…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 37

פֿאַר וואָס קומט עס דעם “שין”? ־ 2
שטוקע — איז פּשוט אַ קליינע זאַך. ווען די שטוקע ווערט אַ שטוטשקע, דערצו נאָך, „יענע שטוטשקע!‟ — איז בעסער מיט איר זיך נישט פֿאַרפֿירן…