קאַטאַפֿאַלק

באָריס סאַדלער
די שפּאַנענדיקע געשיכטע איז געשען אין די 1960ער יאָרן, אינעם ייִשובֿ כאָלוּיעווקאַ־כאַלוימעווקע, אין סאַמע ברען פֿון דער אַנטי־רעליגיעזער קאַמפּאַניע…

פֿון אונדזער עזבֿון: איציק קיפּניס (1896־1974)

די אָנערקענונג פֿון אַן עכטן קינסטלער האָט אים געבראַכט דאָס פּראָזע־בוך „חדשים און טעג‟ (1926). נישט געקוקט דערויף, וואָס דאָס בוך האָט געמאַכט אַ רוישעם מיט דער קינסטלערישער קראַפֿט פֿון שילדערונג, האָט די „פּראָלעטאַרישע קריטיק‟ גענומען טאַדלען דעם יונגן שרײַבער פֿאַר „אַפּאָליטיזם און קליינבירגערלעכקייט‟…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 23

אַ ווערטערבוך, וואס זײַן ציל איז געווען צו דערקלערן די ייִדישע אַקטיאָרן, אַז געוויסע ווערטער, אַדאַפּטירט פֿון אַנדערע שפּראַכן, קאָנען אַרויסרופֿן בײַם עולם אין זאַל אַ מיספֿאַרשטענדעניש און אַפֿילו אַרײַנברענגען אין אַ צעמישונג…