„איך בין ניט מסכּים‟

ניקאָלײַ באָראָדולין
מיט ניקאָלײַ אָלניאַנסקין פֿון שװעדן האָב איך זיך באַקענט װירטועל, צוליב זײַן גװאַלדיקער טעטיקײט אין געביט פֿון אַרױסגעבן ייִדישע קינדער־ביכער. איך בין געװען ממש פֿאַרכּישופֿט פֿון זײַנע צוציִענדיקע, מאָדערנע ביכעלעך…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 22

עס זײַנען אויך דאָ ווערטער, וואָס באַטאָנען די אויסשליסלעכקייט פֿון דעם פֿאַך בײַ פֿרויען, למשל, „פּראָסטיטוטקע‟ אָדער „שליוכע‟. ווי אַזוי זשע רופֿט מען אויף ייִדיש, אָט אַזעלכע מענער?..