בוקאַרעשטער שריפֿטן (9)

עמיל קאַלין
דער הויפּט־העלד בלײַבט אָן דער דירה, וואָס זײַנע קרובֿים האָבן אים איבערגעלאָזט נאָכן אַרויספֿאָרן קיין ישׂראל. זײַן כּלה אַנאַ שרײַבט אים, אַז זי האָט אַ פֿאַנטאַסטישן פּלאַן, אָבער דעם העלד אונדזערן גייט עס נישט אָן…

פֿון אונדזער עזבֿון: עלי שעכטמאַן (1908־1996)

עלי שעכטמאַן איז איינער פֿון די גרעסטע ייִדישע פּראָזע־שרײַבערס אין צווייטער העלפֿט פֿון 20סטן יאָרהונדערט. אין זײַנע מאָנומענטאַלע ווערק שילדערט דער מחבר דאָס לעבן פֿון די פּאָליעסער טאָלן ביז די ירושלימער בערג מיט אַ דורכדרינגלעכן אמת און געזאַנג…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 35

די הײַנטיקע אַרבעט פֿון אַ רעדאַקטאָר מיינט, קודם־כּל, נישט „פֿאַרבעסערן‟ דעם שרײַבער, נאָר אויסרייניקן זײַן טעקסט פֿון די „זאַמדעלעך‟, וואָס ער האָט זיי נישט באַמערקט…