צוזאַמענבראָך (המשך)

עמיל קאַלין
נאָכן פֿאַרלאָזן דעם שרײַבקרײַז יאָגט דעם העלד אונדזערן אָן די אָנפֿירערין פֿון דעם קרײַז און עפֿנט פֿאַר אים איר נשמה, דערציילט אַ שטיק געשיכטע פֿון איר לעבן…

דאָס ליד ווי אַ שליסל צו באַהאַלטענע אוצרות

יואל מאַטוועיעוו
דער טײַך איזשאָרע לעבן פּעטערבורג טראָגט דעם נאָמען פֿונעם אוראַלטן פֿאָלק, וואָס זײַן שפּראַך איז ענלעך אויף פֿיניש. מיט יאָרן צוריק האָט מיר איינער אַ היימלאָזער ניו־יאָרקער, וואָס שטאַמט פֿונעם דאָזיקן שבֿט, דערציילט אַ מעשׂה…