לאַפּסוס־קאַקטוס — 10

מיר באַטראַכטן ווײַטער דעם אונטערשייד צווישן די ווערטער־”פּאָרלעך”: “דערמאָנען” און “געדענקען”, “אָנדענק” און “זכּרון”, “וויסן” און “קענען”…