בוקאַרעשטער שריפֿטן (6)

עמיל קאַלין
אינעם קאַפּיטל ווערט דערציילט ווי אין דער דירה, וואָס ס׳איז געבליבן אונדזער העלד פֿון זײַנע קרובֿים, באַזעצט דער שטאָטראַט אַ סובלאָקאַטאָר…

פֿון אונדזער עזבֿון: חיים מאַלטינסקי (1910־1986)

אין מינסק, וווּ ס׳האָט געוווינט די משפּחה, איז אין געטאָ אומגעבראַכט געוואָרן זײַן פֿרוי און זון. ער באַשליסט צו פֿאַרן קיין ביראָבידזשאַן. אָבער גאָר אין גיכן הייבן זיך דאָרט אָן די רעפּרעסיעס קעגן דער ייִדישער קולטור, וואָס מײַדן אים אויך נישט אויס…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 32

וועגן די סטיליסטישע באַזונדערשקייטן און אַנדערשקייטן גייט די רייד אינעם קאַפּיטל “די סטיליסטישע קאָמפּאָנענט” פֿון דר. הירשע־דוד קאַץ