דער פֿערציקסטער געבוירן־טאָג (5, 6)

עמיל קאַלין
צו זײַן פֿערציק־יאָריקן געבוירן־טאָג פֿירט דער הויפּט־העלד אונטער אַ סך־הכּל: זיך געגט, געבליבן אָן אַרבעט, אָן דער מאַמען, אָן אַ דאַך איבערן קאָפּ… וואָס זשע בלײַבט?