לאַפּסוס־קאַקטוס — 26

ס׳איז וויכטיק, אַז די מענטשן, וואָס לערנען זיך ייִדיש, זאָלן זיך נישט בלויז לערנען לייענען און שרײַבן, נאָר אויך זיך לערנען רעדן אויף אַ קול…