צוזאַמענבראָך

עמיל קאַלין
איך בין אַרײַנגעקומען אין דעם ביוראָ מיטן שילדל „אַדוואָקאַט מיכאל גאָלדמאַן און שותּפֿים‟, — און זיך גלײַך דערפֿילט קליין, אומבאַהאָלפֿן, הינטערשטעליק…

לאַפּסוס־קאַקטוס — 59 (3)

אוקראַיִניש־אָפּשטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש
אַ דייזשקע און אַ קאָריטע,
אַ קאָטשערע און לאָפּעטע,
אַ שקאַרפּעטקע און שקאַרמיץ —
אַלץ אין קופּע קומט צו ניץ!