צוזאַמענבראָך (המשך)

עמיל קאַלין
דער הויפּט־העלד, פֿאַרפײַניקט פֿון זײַנע ספּקוס, פֿרעגט זיך אַליין: “וואָס איז דער שׂכל פֿון אַלץ, וואָס ס׳קומט פֿאָר אַרום מיר? ווער איז גאָט און וואָס איז גאָט, און וואָס וויל ער אייגנטלעך פֿון אונדז, זײַנע קליינע ברואים?..”

פֿון סאַמויִל (שמואל) מאַרשאַק

סאַמויִל מאַרשאַק
דער גרויסער רוסישער פּאָעט און איבערזעצער האָט זײַנע ערשטע לידער געשאַפֿן אין עבֿריתּ. אַ וויכטיק אָרט פֿאַרנעמען אין זײַן שאַפֿונג לידער פֿאַר קינדער. אלי שאַרפֿשטיין האָט איבערגעזעצט אַ ציקל פֿון מאַרשאַקס לידער פֿאַר קינדער…