אַ דאָרפֿיש ייִדיש ייִנגל

משה לעמסטער
דוינע, מאָלדאַווישע דוינע…
אַ היימישער, האַרציקער ניגון
דוינע גראַמט זיך מיט גורל
פֿון אַ ייִדישן, דאָרפֿישן ייִנגל…