דער פֿערציקסטער געבוירן-טאָג

עמיל קאַלין
די רמת-גנער גאַסן טראָגן אין זיך אַ באַזונדערן אומחן, אַ סאָרט מהיא-תיתידיקע מיאוסקייט. וווּהין מע ווענדט ניט אָן דעם בליק, זעט דער פּייסאַזש אויס ווי אַ פּלאַנירונג־אַקצידענט, אַ פֿאַרנאַכלעסיקטע אינזשינערישע אַרבעט, וואָס קיינער האָט זיך נישט מטריח געווען צו פֿאַרריכטן…

אין דער צײַט פֿון קאָראָנאַ־ווירוס (7)

יעווגעני קיסין
געחתמעט אַ פּעטיציע קעגן רעפּרעסיעס פֿון די אוּיגורן. ס׳איז ממש אומגלײבלעך, װי פֿאַרשײדענע מענטשן, בתוכם אײניקע מערבֿדיקע אימפּרעסאַריאָס, האָבן ניט געקאָנט פֿאַרשטײן, פֿאַר װאָס איך װיל ניט אױפֿטרעטן אין כינע…