אַזיאַטישער טאָגבוך (3)

יעווגעני קיסין
הײַנט, בשעתן שפּילן דעם דריטן טייל פֿון שומאַנס סאָנאַטע, האָב איך געטראַכט, אַז אויף יעדן קאָנצערט איז דאָ וועמענס אָנדענק צו באַערן, ווײַל אַזוי פֿיל בלוט ווערט כּסדר פֿאַרגאָסן אויף דער וועלט…

די אָפּגעשטויסענע (5)

בערל קאָנטלערמאַן
ווײַטער גייט אָן די אויספֿאָרשונג. צו גרויס איז דאָס אַחריות צו באַפֿרײַען די עגונה. וואָס זשע איז פֿאָרט געשען מיטן סוחר רבינאָוויטש, צי איז ער טאַקע דערהרגעט געוואָרן אויף די וועגן פֿון מאָנגאָליע?..