תּשרי-לידער

בערל קאָטלערמאַן
כ’וועל אײַנשפּאַנען מײַן פֿערדעלע
אויפֿן מאַרק וועל איך פֿאָרן —
קויפֿן וויל איך אַ לולבֿל
אָן אַ פּגם אָן חסרון.

אַ מעשׂה מיט אַ שיקסע

אלי שאַרפֿשטיין
בײַ אונדז האָט מען געזאָגט „שיקסע‟, רעדנדיק וועגן אַ יונגער און אַ ניט קיין מיאוסער, אַפֿילו אַ סימפּאַטישער גויקע, וואָס מ’האָט דערמאָנט זי, און ניט צום שלעכטן…

מתושלח און נחמה

באָריס סאַנדלער
די לבֿנה־ליסקעס האָבן זיך צעשאָטן איבער איר נאַקעטן לײַב, שימערירט און גערייצט, ווי פּיצינקע פֿישעלעך. ער האָט פֿאַרמאַכט די אויגן און זיי אָנגעהויבן כאַפּן מיט די ליפּן — פֿון אירע שפּיציקע בריסטלעך אַראָפּ, ביז ער האָט זיך אַרײַנגעכאַפּט מיטן פּנים אין איר האָריקער נעץ אונטערן בויך. זײַן צונג האָט אָנגעטאַפּט איר זאַפֿטיקן סטעלניק, און דאָס מויל האָט זיך אים ווידער אָנגעפֿילט מיטן זיס־ביטערלעכן האָניק…