אין דער ריי צום אויסלייזער

די פֿרײַנד פֿון “ייִדיש בראַנזשע” באַגריסן דעם פּאָעט און איבערזעצער לעוו בערינסקי מיטן ווערן אַ בן־שמונים. מיר ווינטשן אים געזונט און כּוח צו שלעפּן ווײַטער דעם שווערן וואָגן פֿון זײַן שאַפֿערישקייט ביז 120.

אַזיאַטישער טאָגבוך (5) (אָנהייב: דעצעמבער־, יאַנואַר־, פֿעברואַר־, מאַרץ־נומערן)

יעווגעני קיסין
איבערגעפֿאָרן אין יאַצוגאַטאַקע. ווי שיין איז דאָ! און די לופֿט איז אַזוי פֿריש! ממש אַן אָרט אַ גן-עדן! דער האָטעל איז אין וואַלד — כּמעט ווי אין „רוזע‟…

די אָפּגעשטויסענע (7)

בערל קאָטלערמאַן
אינעם לאַגער האָט זיך צעפֿלאַקערט אַ בלוטיקער שלאַכט. די מאָנגאָלישע שלאַכטמענער האָבן זיך געשלאָגט זייער ערנסט. דער רוים צווישן די בײַדלעך האָט זיך גיך פֿאַרפֿילט מיט טויטע קערפּער. נאָר די קאָזאַקן האָבן גענומען מיט זייער צאָל, און די מאָנגאָלן — איינער קעגן צוויי, האָבן זיך פּאַמעלעך ..צוריקגעצויגן קיין סטעפּ אַרײַן.