קריינע־„יאָפּטוואָיומאַט‟ [1]

משה לעמסטער
געקענט האָט קריינע נאָר צוויי שפּראַכן: ייִדיש און רומעניש. וווּהין מע זאָל ניט גייען — אין ראַיאָן־קאָמיטעט, אויספֿיר־קאָמיטעט, שטאָטראַט און אַפֿילו אין די קראָמען און קלייטן האָט מען גערעדט נאָר רוסיש…

„איך בין ניט מסכּים‟

ניקאָלײַ באָראָדולין
מיט ניקאָלײַ אָלניאַנסקין פֿון שװעדן האָב איך זיך באַקענט װירטועל, צוליב זײַן גװאַלדיקער טעטיקײט אין געביט פֿון אַרױסגעבן ייִדישע קינדער־ביכער. איך בין געװען ממש פֿאַרכּישופֿט פֿון זײַנע צוציִענדיקע, מאָדערנע ביכעלעך…