זון־אויפֿגאַנגען, שטערן, די געליבטע

משה לעמסטער
אַ מאָל, ווען איך וועל שטייען פֿאַרן באַשעפֿער און ער וועט מיך פֿרעגן: „נו, משה, ווי איז דיר געפֿעלן מײַן שטערנדיקער הימל?‟ — וועל איך געפֿינען דעם ענטפֿער פֿאַר אים אין מײַנע לידער, פֿערזן, פּאָעמעס…