שלום אַש: „אל נקמות‟ — „גאָט פֿון נקמה‟

לאה שלאַנגער
עס וואָלט אפֿשר נישט געווען אַ חידוש צו ברענגען די פּיעסע פֿאַר דער עפֿנטלעכקייט, אָבער דאָס מאָל איז די אויפֿפֿירונג באַאַרבעט, רעזשיסירט, באַגלייט מיט מוזיק — אַלץ פֿון יונגע סברהס, געבוירענע אין ישׂראל…

די אָפּגעשטויסענע (3)

בערל קאָטלערמאַן
אינעם דריטן עפּיזאָד פֿון דער נאָוועלע פֿאָרשט דער רבי ווײַטער אויס דעם סודותפֿולן טויט פֿון דעם סוחר רבינאָוויטש…