אויטאָגראַף — מרים־חיה סיגעל

מרים־חיה איז גוט באַקאַנט דער ברייטער ייִדישער גאַס סײַ ווי אַ זינגערין, אַן אַקטריסע, אַ באַשאַפֿערין פֿון אייגענע זינגלידער און אַחרון אַחרון חבֿיבֿ, ווי אַ ביבליאָטעקאַרין פֿונעם ייִדישן אָפּטייל בײַ דער ניו־יאָרקער עפֿנטלעכער ביבליאָטעק. זי פֿאָרט אַרום איבער דער וועלט מיט אירע מוזיקאַלישע פֿאָרשטעלונגען און אויפֿטריטן אויף ייִדיש און ענגליש. אין איר אויטאָגראַף פֿאַר אונדזערע לייענער דערציילט מרים־חיה וועגן דער אַרבעט פֿון דעם ייִדישן אָפּטייל.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s