קלאַנגבוך (7) — צבֿי אײַנמאַן

„ייִדיש־בראַנזשע‟ האָט אײַנגעפֿירט אַ נײַע רובריק „קלאַנגבוך‟, וווּ יעדער קאָן הערן די בעסטע מוסטערן פֿון ייִדישער פּראָזע, געלייענט פֿונעם גלענצנדיקן רעציטאַטאָר מיכאל בן־אַבֿרהם.

צבֿי אײַזנמאַן: אין שײַן פֿון נר־תּמיד
דער אַנאָנס
צעבראָכענע שויבן

SoundForWeb · Tsvi Eisenman – In the Glow of the New-Tomid

SoundForWeb · Tsvi Eisenman – The Advertisement

SoundForWeb · Tsvi Eisenman – Shattered Panes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s