לעוו בעריססקי, „שײַנפֿלייץ‟

20180426_140715-350book

(פּאָעזיע, ערשטער באַנד), עכּו, 2015

אין דעם ערשטן באַנד (פּאָעזיע) פֿון דער צוויי־בענדיקער אויסגאַבע זײַנען אײַנגעשלאָסן פּאָעטישע ווערק, געשאַפֿן אין פֿאַרשיידענע יאָרן. די זאַמלונג באַשטייט פֿון דרײַ טיילן: אויף די ביבלישע וועגן, פֿאַרלירט ניט מײַן שפּור, Relicta.

צו באַשטעלן די ביכער:

l.berinsky@yandex.ru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s