קלאַנגבוך (38) — “חנדעלע”, “פֿרייד”

„ייִדיש־בראַנזשע‟ האָט אײַנגעפֿירט אַ נײַע רובריק „קלאַנגבוך‟, וווּ יעדער קאָן הערן די בעסטע מוסטערן פֿון ייִדישער פּראָזע, געלייענט פֿון דער ייִדישער אַקטריסע סידי טאַל.

אַ רובינשטיין — „חנדעלע‟, „פֿרייד‟

עס זינגט סידי טאַל:

קוקט דעם פֿילם „קאָפּיטלעך ייִדיש טשערנאָוויץ‟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s