אויטאָגראַף — באָריס סאַנדלער

דער שרײַבער און רעדאַקטאָר פֿון “ייִדיש בראַנזשע” באַגריסט די לייענער פֿונעם זשורנאַל און ווי אַ נײַ־יאָריקע מתּנה שענקט זיי זײַן דערציילונג “נײַ־יאָריקע יאָלקע און נאָווי גאָד” פֿונעם זאַמלבוך “מײַנע ייִדישע שיך”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s