אויטאָגראַף — יוסטוס פֿאַן דע קאַמפּ

יוסטוס פֿאַן דע קאַמפּ (אַמסטערדאַם, 1954) איז אַ היסטאָריקער און לעקסיקאָגראַף.

פּובליקירט װעגן קאָנצלאַגער און װעגן שרײַב-נטיות בײַ דער שארית־הפּליטה. געפֿאָרשט דאָס ייִדישע נידערלענדיש פֿונעם 20/19סטן יאָרהונדערט און אָנגעזאַמלט אַ טעקסטן-קאָרפּוס (אין צוזאַמאַרבעט מיט יעקבֿ פֿאַן דער װײַק). פֿון דעם איז אַרױס אַ גרױס װערטערבוך
“Koosjer Nederlands” (Amsterdam 2006) מיט ציטאַטן פֿון דער (ייִדיש-)נידערלענדישער ליטעראַטור. איבער 30 יאָר האָט יוסטוס אָנגעפֿירט מיט אַ לײענקרײַז; זעצט איבער פֿון ייִדיש, אָנגעשריבן פֿינף קורצע מעשׂיות אױף ייִדיש.

https://www.JiddischWoordenboek.nl
רעדאַקטאָר פֿונעם זשורנאַל „גרינע מדינה‟. אַרבעט אױף אַן אַרומנעמיק באַשרײַבעריש ענציקלאָפּעדיש װערטערבוך ייִדיש-נידערלענדיש.
לעבט מיט קאַרען פּאָלאַק: זיי האָבן צװײ זין.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s