אויטאָגראַף — אלי שאַרפֿשטיין

מיטן נאָמען פֿון אונדזער גאַסט האָבן די לייענער פֿון ייִדיש בראַנזשע געהאַט די מעגלעכקייט זיך צו באַקענען בײַם לייענען זײַנע איראָנישע דערציילונגען. אלי איז געקומען צום שרײַבן לידער און דערציילונגען אין ייִדיש גאָר שפּעטלעך; אָבער פֿאָרט געקומען, ווײַל זײַן שאַפֿערישער אימפּעט האָט אים נישט געגעבן קיין רו זינט זײַן ווילנער יוגנט. וואָס איז געווען דער שטויס צו אַזאַ קער? וועגן דעם דערציילט אלי אין זײַן מאָנאָלאָג. ווען ס׳איז אים נישט גענוג ווערטער, העלפֿט ער זיך אַרויס מיט זײַן גיטאַר.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s