„מײַנע ייִדישע שיך‟

עלעקטראָנישע ביכער בײַ אומות־העולם איז שוין אַ פֿאַרשפּרייטע שיטה. האָב איך באַשלאָסן מיט מײַן נײַעם בוך אויך מאַכן אַ פּאָטשאַטיק אויף דעם פֿעלד, דהײַנו: אַרויסלאָזן אַזאַ עלעבוך (אויפֿן סמך פֿון „פּנים־בוך‟), וואָס מיינט עלעקטראָניש בוך, וואָס וועט אײַך דערמעגלעכן צו לייענען מײַנע דערציילונגען פֿון אַלע מאָדערנע עלעקטראָנישע מכשירים.

Please use link bellow to download this book to your device.
For better looks use Apple Books App for IOS and Ebook Reader for Android

https://drive.google.com/file/d/1LS4r9xh7N6Rsv_GKUA1VGD2P49iEGrJb/view?usp=sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s