קלאַנגבוך (29) — דעם בעל־שם־טובֿס שכן

אַ חסידישע מעשׂה פֿון דן אַלמגור, אין ייִדיש — משה סחר

„ייִדיש־בראַנזשע‟ האָט אײַנגעפֿירט אַ נײַע רובריק „קלאַנגבוך‟, וווּ יעדער קאָן הערן די בעסטע מוסטערן פֿון ייִדישער פּראָזע, געלייענט פֿון דער ייִדישער אַקטריסע שורה גרינהויז־טורקאָוו.

דן אלמגור, אין ייִדיש — משה סחר: דעם בעל־שם־טובֿס שכן

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s