ב. סאַנדלער — מיט אַ שליחות קיין מאָסקווע

דער ראָמאַן „מיט אַ שליחות קיין מאָסקווע‟ איז דאָס צווייטע בוך פֿון דער דילאָגיע „למד־וואָווניקעס פֿון מײַן זכּרון‟ (2011). דער הויפּט־העלד, דער ייִדישער שרײַבער דובֿ־בער קרופּניק פֿאָרט קיין מאָסקווע, כּדי אויסצוקלאָרן דעם גורל פֿון די ייִדישע אַרכיוון, קאָנפֿיסקירט אין די ייִדישע אינסטיטוציעס, ווי אויך בײַ די אַרעסטירטע מאָסקווער ייִדישע שרײַבערס אין די סוף 1940ער יאָרן.

דער ראָמאַן כאַפּט אַרום דעם פּעריאָד צווישן 1981 ביזן יאָר 1994, אַ גורלדיקע צײַט פֿאַר דעם סאָוועטן־פֿאַרבאַנד בכלל און פֿאַר דעם סאָוועטישן ייִדנטום בפֿרט.

דאָס בוך קאָן מען באַשטעלן:
https://www.amazon.com/Mission-Moscow-Yiddish-Boris-Sandler/dp/1937417883/ref=sr_1_1?crid=293KX2R54VA0L&keywords=With+a+Mission+to+Moscow+sandler&qid=1648391927&sprefix=with+a+mission+to+moscow+sandler%2Caps%2C76&sr=8-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s