אויטאָגראַף — זיסל סלעפּאָוויטש

זיסל סלעפּאָוויטש איז הײַנט איינער פֿון די אַקטיווסטע און פּאָפּולערסטע מוזיקאַלישע טוערס אויף דער ייִדישער גאַס אין אַמעריקע. אַ פֿאַרשיידנאַרטיקע פּערזענלעכקייט, איז ער באַשעפֿטיק און אַנגאַזשירט סײַ ווי אַ מוזיקאָלאָג, סײַ ווי אַ קלאַרנעטיסט און פּיאַניסט, און סײַ ווי דער גרינדער און אָנפֿירער פֿון צוויי באַקאַנטע מוזיקאַלישע כּלי־זמר־גרופּעס “ליטטוואַקעס” און “מינסקער קאַפּעליע”. אויב ס׳איז ווייניק, איז זיסל אויך אַ טאַלאַנטירטער קאָמפּאָזיטאָר און מוזיק־אָראַנזשירער.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s