אויטאָגראַף — באָריס סאַנדלער

דער גרינדער און רעדאַקטאָר פֿון “ייִדיש בראַנזשע”, באָריס סאַנדלער, באַגריסט די לייענער מיטן יום־טובֿ חנוכּה. ווי אַ חנוכּה־מתּנה פֿאַר קליין און גרויס לייענט ער אַ צאָל לידער פֿון זײַן בוך “אַ גוט מאָרגן!”.
באַשטעלן דאָס בוך קאָן מען אויפֿן עלעקטראָנישן אַדרעס:
borissandler50@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s