אויטאָגראַף — יצחק ניבאָרסקי (2)

אונדזער גאַסט איז גוט באַקאַנט אויף דער אַלוועלטכערע ייִדישער גאַס בכלל און אויף דער פּאַריזער ייִדישער גאַס בפֿרט. פֿון זײַן חדר זײַנען אַרויס אַ סך ייִדישע פֿאָרשערס סײַ פֿון שפּראַך און סײַ פֿון ליטעראַטור. אין זײַנע ווערטערביכער קוקט אַרײַן יעדער, ווער ס׳האָט אַ שײַכות צו ייִדיש — פֿון אַ גרינעם אָנהייבער ביז אַ גרויען שרײַבער. זײַנע לעקציעס וועגן דער ייִדישער ליטעראַטור טראָגן אין זיך נישט בלויז גרויס וויסן, נאָר שטעקן אויך אָן מיט ליבע צום לשון און צו די גײַסטיקע אוצרות, וואָס ייִדיש פֿאַרמאָגט.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s