טײַערע לייענער,

אַלע מחברים און טעכנישע מיטאַרבעטער פֿון „ייִדיש־בראַנזשע‟
ווינטש אײַך אַ געזונט יאָר 2018!

זאָל זײַן שלום אויף דער וועלט און אין יעדער משפּחה.

shagal-fidler-350לאָמיר געדענקען די ווערטער פֿון אונדזער גרויסן ייִדישן קינסטלער מאַרק שאַגאַל:

„יענע ייִדן, וועלכע גיבן אויף „פּושקע‟, כּדי מיט דעם זיך „ראַטעווען‟ פֿאַרן אייבערשטן, ווען וועלן זיי אויך פֿאַרשטיין, אַז מיטן העלפֿן דער קולטור און קונסט קען מען אויך פֿאַראייביקן דעם אייגענעם נאָמען און העלפֿן צו אַנטוויקלען די קונסט און קולטור, וואָס איז איינע פֿון אונדזערע אויפֿטוען אויף דער וועלט.‟

מיר נייטיקן זיך אין אײַער ברייטהאַרציקייט און הילף!

שיקט אײַער בײַשטײַער אויפֿן עלעקטראָנישן אַדרעס:

https://www.paypal.me/yiddishbranzhe

אָדער מיט אַ טשעק אויפֿן נאָמען פֿון Boris Sandler

Address:

2160 E 29 Street,

Brooklyn, NY 11229

USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s