אויטאָגראַף — שבֿע צוקער (2)

די לערערין שבֿע צוקער טיילט זיך מיט איר דערפֿאַרונג, באַקומען פֿונעם אַדאַפּטירן דעם טעקסט פֿון שלום־עליכמס „מאָטל פּייסי דעם חזנס‟.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s