אויטאָגראַף — סאַטאָקאָ קאַמאָשידאַ

מיט סאַטאָקאָ קאַמאָשידאַ פֿון טאָקיאָ האָב איך זיך געטראָפֿן אין „אַרבעטער־רינג‟. וועגן איר וועג צו ייִדיש און פֿאַר וואָס האָט זי, אַ סאַמעראָדנע יאַפּאַנערין, ליב באַקומען ייִדיש, קאָן מען זיך דערוויסן פֿון אונדזער שמועס.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s