אויטאָגראַף — קאָליאַ באָראָדולין

דעם דירעקטאָר פֿון ייִדישע פּראָגראַמען בײַם „אַרבעטער־רינג‟ האָט זיך אײַנגעגעבן צו שאַפֿן אין די לעצטע עטלעכע יאָר אַ מין ווירטועלן אוניווערסיטעט. באַוואָפֿנט מיט דער מאָדערנער טעכנאָלאָגיע, איז צום ערשטן מאָל אין דער געשיכטע פֿון ייִדיש־לימוד דערמעגלעכט געוואָר צו לערנען די שפּראַך און ייִדישע ליטעראַטור מיט תּלמידים, וואָס געפֿינען זיך אין איין צײַט אין פֿאַרשידענע וועלט־עקן.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s