אויטאָגראַף — בערל קאָטלערמאַן

דער ייִדישער פֿאָרשער און שרײַבער בערל קאָטלערמאַן לייענט אַן אויסצוג פֿון זײַן דערציילונג „דעם פּאָעטס צד‟. די גאַנצע דערציילונג קאָן מען לייענען אויף „ייִדיש־בראַנזשע‟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s