„נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן‟

CoverBS_children_web

לעצטנס, אינעם פֿאַרלאַג „ייִדיש־בראַנזשע‟ איז אַרויס פֿון דרוק אַ נײַ ביכל פֿאַר קינדער. דאָס באַקאַנטע בוך פֿון באָריס סאַנדלערן „נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן‟ איז איבערגעזעצט געוואָרן אויף ענגליש און רוסיש.

ביידע איבערזעצערס, זעלינאַ איסקאַנדעראָוו (רוסיש) און מיכאל סאַוויקאָווסקי (ענגליש), האָבן דערהערט אויף זייער אייגענער שפּראַך די פֿריילעכע ייִדישע צוויי־שורותלעך וועגן פֿייגל און חיות.

די פּרעכטיקע אילוסטראַציעס האָט געמאַכט די מאָלערין איטעלאַ מאַסטבאַום. דעם גראַפֿישן טייל האָט אויסגעשטעלט באָריס בודיאַנסקי.

צו באַשטעלן דאָס בוך:

borissandler50@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s