אויטאָגראַף — שיין בייקער

דער באַקאַנטער ייִדישער אַקטיאָר און קולטור־טוער שיין בייקער שענקט די לייענער פֿון אונדזער אויסגאַבע אַ ליד פֿון משה טייף פֿונעם ציקל „תּפֿיסה־לידער‟ און אַ פֿריילעכע געשיכטע, פֿאַרלאָפֿן מיט אַ ייִדישן אַמעריקאַנער כּלל־טוער.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s