אויטאָגראַף — אַסיע ווײַסמאַן־שולמאַן

יעדן זומער פֿאָרן זיך צונויף אינעם צענטער פֿון ייִדיש־בוך אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס, סטודענטן פֿון פֿאַרשיידענע אוניווערסיטעטן אויף דער זיבן־וואָכיקער פּראָגראַם פֿון ייִדיש. מיט דער פּראָגראַם פֿירט אָן די געניטע ייִדיש־לערערין אַסיע ווײַסמאַן־שולמאַן.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s