אָפּגעשטויסענע

kotlerman-cover_web

במשך פֿון עטלעכע חדשים האָט מען געקאָנט לייענען אין „ייִדיש בראַנזשע‟ די פֿאַרכאַפּנדיקע געשיכטע „אָפּגעשטויסענע‟ פֿונעם שרײַבער בערל קאָטלערמאַן. ווי אַזוי זשע האָבן זיך פֿאַרענדיקט די גורלדיקע פּאַסירונגען, פֿאַרלאָפֿן מיט 100 יאָר צוריק מיטן ייִדישן סוחר רבינאָוויטש, וואָס איז נעלם געוואָרן אין דער מאָנגאָלישער סטעפּ?

אַן ענטפֿער אויף דעם וועט מען קאָנען אין גיכן געפֿינען אינעם בוך מיטן זעלבן נאָמען, וואָס ווערט איצט צוגעגרייט אינעם פֿאַרלאַג „ייִדיש בראַנזשע‟.

מיר וועלן וועגן דעם מעלדן מיט אַ ספּעציעלן אַנאָנס.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s