וווּהין איז אַוועק די באָבע?

 

1

דער באַקאַנטער ייִדישער פּאָעט משה לעמסטער האָט לעצטנס אַרויסגעלאָזט זײַן בוך ייִדישע מעשׂהלעך אויף רוסיש. דאָס בוך האָט משה געווידמעט זײַן פֿרוי לאַריסע ז״ל. פּרעכטיקע אילוסטראַציעס צום בוך האָט געמאַכט זײַן בן־עיר, דער מאָלער וואָלף בולבאַ.
אייניקע פֿון די מעשׂהלעך האָט לעמסטער געדרוקט אין „ייִדיש בראַנזשע‟ אויף ייִדיש.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s