שיין בייקער־שאָו — מעדיטאַציע

די פֿאַרגלייבטקייט, אַז מעדיטאַציע קאָן לייזן אַלע לעבנס־פּראָבלעמען ברענגט צו מאָל דעם מעדיטירנדיקן צו פֿאַנטאַסטישע רעזולטאַטן.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s