שיין בייקער־שאָו — מאָבילקע

 


אין דעם עפּיזאָד טיילט זיך דער העלד מיט זײַן דערפֿאַרונג, פֿאַרבונדן מיט דער מאָבילקע. דאָס קליינע אַפּאַראַטל איז געוואָרן אַן אָנשיקעניש אויף דער וועלט. הײַנט זאָגט מען שוין מער נישט: „ס׳איז נישט קיין טעלעפֿאָן־שמועס!‟ די מאָבילקע האָט צעשטערט אַלע ווענט און ווענטלעך פֿון אינטימקייט און קאָנפֿידענציעלקייט.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s