ווידעאָ: שיין בייקער־שאָו — סעקס


 
אַ פּאַראָדיע אויף די פּסיכאָטעראַפּיסטן, וואָס נעמען זיך אונטער אויסצוהיילן זייערע פּאַציענטן פֿון אַלע משוגעתן. זעט, ווי ס׳האָט זיך פֿאַרענדיקט דער סעאַנס פֿון פּסיכאָטעראַפּיע מיט איינער אַ פּאַציענטקע.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s