ווידעאָ: שיין בייקער־שאָו — ווען איך בין אַ סולטאַן

אַ קאָמישע פּאַראָדיע אויף די מענער, וואָס געפֿינען זיך נעבעך „אונטערן קנאַפֿל‟ פֿון זייערע ווײַבער, אַקטיווע טוערינס אויפֿן געזעלשאַפֿטלעכן פֿראָנט. דערבײַ חלומען זיי, די געטרײַע מענער, צו זײַן, אַמווייניקסטן, אַ סולטאַן. פֿאַר וואָס?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s