שיין בייקער־שאָו 2

אין דעם עפּיזאָד „טעסטן‟ ווערט קריטיקירט די אַמעריקאַנער שיטה פֿון מעדיצין־פֿאַרזיכערונג. דער פּאַציענט האָט נעבעך געמוזט דורכמאַכן צענדליקער טעסטן, איידער דער דאָקטער האָט באַשטימער, אַז ער האָט אַ פּשוטן קאַטאַר.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s