דער ענין נומער 5390

IMG_0987_book

אינעם בוך ווערט צום ערשטן מאָל אויפֿן סמך פֿון די אַרכיוואַלע דאָקומענטן פֿונעם מאָלדאַווישן „קאַגעבע‟ דערציילט וועגן די אַכזריותדיקע רדיפֿות און פּײַניקונגען איבער די אַרעסטירטע ייִדישע שרײַבערס פֿון בעסאַראַביע: יאַנקל יאַקיר, מאָטל סאַקציער, הערש ריווקין־גײַסינער, משה אַלטמאַן און יעקבֿ שטערנבערג.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s