מרים האָפֿמאַן: A Breed Apart

Hoffman_book_350web

מרים האָפֿמאַן: A Breed Apart — אָפּשפּיגלונגען פֿון אַ יונגער פּליטה, (Yiddishkayt Press, Coral Springs, 2017)

אין איר בוך זכרונות אויף ענגליש דערציילט די באַקאַנטע ייִדישע שרײַבערין און לערערין מרים האָפֿמאַן וועגן אירע לעבנס־וועגן פֿון די פֿאַרוויסטע סיבירער קאַטאָרגע־ערטער ביז ניו־יאָרק, דורך יאָרן פֿון הונגער, שרעק און דערנידערנגען.

צו באַשטעלן דאָס בוך:
mh60@columbia.edu
אָדער
avih33@att.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s