אַ רינג/אַנטאָלאָגיע

(נאַציאָנאַלע אינסטאַנץ פֿאַר ייִדישער קולטור, 2017, תּל־אָבֿיבֿ)

poetry_book_karlov_200px_web

אַ זאַמלבוך פֿון 20 ייִדישע פּאָעטן, געבוירן נאָכן חורבן. אין זײַן אַרײַנפֿיר שרײַבט דער רעדאַקטאָר פֿון דער זאַמלונג וועלוול טשערנין: „מיר זײַנען ניט קיין אָרגאַניזירטע ווי ניט איז גרופּע. מיר זײַנען אַ דור. רופֿט אונדז אָן ווי איר ווילט. אפֿשר גאָר „לא המתים‟, ווײַל עס זײַנען דאָ אַזעלכע, וואָס טענהן, אַז די ייִדישע ליטעראַטור בכלל, און די ייִדישע דיכטונג בפֿרט זײַנען שוין טויט. ייִדיש איז דאָך „לשון־קדושים‟, די שפּראַך פֿון די, וואָס זײַנען געשטאָרבן על־קידוש־השם בעתן חורבן. און פֿאָרט זײַנען מיר, דיכטער, געבוירענע שוין נאָך דעם, ממשיך צו שאַפֿן אויף ייִדיש…‟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s